آرامش در حضور دیگران (بررسی آغاز به کار شبکه press tv)

بالاخره کشورهای غیرانگلیسی‌زبان فهمیدند با هیچ ابزاری نمی‌توانند در مقابل موج‌های خبری که غربیان با استفاده از رسانه‌های خود در همسو کردن افکار عمومی جهانی به‌وجود می‌آورند، مقابله کنند؛ مگر اینکه به سلاحی مانند آن‌ها و با زبان آن‌ها مسلح شوند.