نگاهی به استقبال از سریال «جواهری در قصر»

«جواهری در قصر» تولید تلویزیون كره جنوبی بوده و برای نمایش در شبكه كره ای MBC ساخته شده است، این سریال كه از آن می توان به عنوان مهمترین تولید كره جنوبی در تاریخ تلویزیون این كشور یاد كرد از ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۳ كار پیش تولیدش آغازشده و در ۳۰ مارس ۲۰۰۴ پایان یافته است.