مولانا فقط ایرانی است و بس

تلاش‌های گستاخانه کشور بی هویت ترکیه برای مصادره اندیشمند - عارف - فیلسوف و شاعر بلند آوازه ایران زمین ، مولانا ( مولوی ) جلال‌الدین محمد بلخی ( و نه رومی ) روز به روز ابعاد وسیع تری به خود میگیرد .