نگاهی به «سرود گل» تازه ترین آلبوم گروه هم آوایان در فرانسه

این یادداشت کوتاه بیش از آنکه نقد اثر حسین علیزاده باشد، با شنیدن «سرود گل» بهانه ای است برای یافتن پاسخ این پرسش قدیمی که «چرا موسیقی ایرانی با مردم ایران هم آواز نیست؟»