بشناسیداین‌ ویكی پدیای فارسی را

دایره‌ المعارف‌ ویكی‌ پدیا‌ از‌ طرف‌ یك‌ بنیاد‌ غیرانتفاعی‌ به‌ نام‌ ویكی‌ مدیا‌ پشتیبانی‌ می‌شود‌ و‌ یكی‌ از‌ ‌ بیست‌ وب‌ سایت‌ برتر‌ جهان‌ از‌ لحاظ‌ تعداد‌ بازدیدكنندگان‌ به‌ شمار‌ می‌آید.‌