ویكی پدیا

یکی از مهمترین موضوعات در اداره ی ویکی پدیا ،مقابله با خرابکاری ها است.خرابکاری اینگونه تعریف شده است:"جملات تند و بی ادبانه و نامربوط که وارد مقالات شوند."