نکاتی که در طراحی وبلاگ باید در نظر گرفته شود

جدا از آنكه شما فردی تازه كار و یا حرفه ای هستید نكات و اصولی وجود دارند كه رعایت آنها می تواند شما را پیاده سازی و یا انتخاب قالبی جدید برای وبلاگتان یاری كند.در زیر به برخی از نكات اشاره خواهد شد.