سمنو

سمنو شبه گندم مولد خلط صالح بوده و مسمن و یا چاق‌کننده بدن می‌باشد. همانطور که گندم می‌تواند باعث سُدَه شده و منافذ را مسدود کند، سمنو نیز در صورت زیاده روی باعث به‌وجود آمدن تب‌های مرکبه می‌شود.