گلوله ای برای رئیس جمهور

جان هینکلی، که در سال ۱۹۸۱ میلادی به رونالد ریگان رئیس جمهور وقت، گلوله ای شلیک و او را مجروح کرده بود، دردادگاه کیفری شهر واشنگتن حضور یافت تا به درخواست او مبنی بر اجازه سفر به خارج از محدوده شهر واشنگتن رسیدگی شود. هینکلی که ۲۴ سال گذشته را در یک بیمارستان روانی سپری کرده، چند سالی است که فقط در محدوده شهر واشنگتن اجازه مرخصی ۲۴ ساعته ازبیمارستان برای ملاقات با والدین خود را داشته است. اگر با درخواست وی موافقت شود، هینکلی برای اولین بار از زمان دستگیری اجازه ترک شهر واشنگتن را خواهد گرفت.