جرقه‌های درخشان استعداد

در سال ۱۹۶۹ میلادی وقتی اولین فرزند «لازلو پولگار» به دنیا آمد، او عقاید خاصی در مورد تربیت فرزندان داشت.