گرم شدن کره زمین و بحران‏های بالقوه آب

با گرم شدن تدریجی آب و هوای کره زمین و تغییرات گسترده زیست محیطی نظیر افزایش گازهای دی‏اکسید کربن و گلخانه‏ای، آب شدن یخچال‏های طبیعی قطب جنوب و شمال، افزایش ارتفاع آب اقیانوس‏ها، کاهش بارش برف در بسیاری از نقاط، افزایش بی‏سابقه توفان‏ها و خشکسالی‏های گسترده، کره خاکی در شرایطی بحرانی قرار گرفته است که مخاطرات ناشی از آن، همه مردم دنیا را دربر خواهد گرفت.