کافی است به یک آمریکایی گیر بدهیم و او خواهد گفت: امریکا سرزمین خداست. چه بسا من پا فراتر می‌گذارم و می‌گویم: ایالات متحده تجربهٔ تحور آمیز خدا و خواست قبلی اوست. بهترین توضیحی که می‌توانم برای ۱۱ سپتامبر بدهم این است که شیطان در آن روز از کشتاری بزرگ بیرون آمد. بله شیطان خلبانی بود که هواپیما را به پایان فاقد خدا هدایت کرد و...<br /> این قسمتی از کتاب تازهٔ نورمان میلر بود که به تازگی ترجمه شده است.

فایل(های) الحاقی

چرا می‌جنگیم؟ chera mijangim.pdf 43 KB application/pdf