عجم در زبان فارسی و بیشتر زبان‌ها آسائی مانند هندی، اردو، پشتو، بلوچی، کردی، ترکی و ... معنی ایرانی و طبا فصسح عربی را متوجه نمی‌شد عجم می‌‌گفتند که این لقب بیشر به ایرانیان اطلاغ می‌شد. در دورهٔ بنی‌امیه این کلمه کاربرد تحقیرآمیزی داشت اما امروزه معنای لغوی نفهم و به معنای فردی که عربی نمی‌داند کاربردی در ادبیات عرب ندارد. البته هنوز هم در بعضی از شهرهای خلیج فارس بعضی افراد سنی افراطی و یا عده‌ای قوم‌پرستان تندرو مانند صدام کلمهٔ عجم را برتحقیر بر ضد شیعیان به‌کار می‌برد اما کاربرد تحقیرامیز این واژه در ادبیات عرب اکنون جایگاهی ندارد...

فایل(های) الحاقی

واژهٔ عجم vazheye ajam.pdf 102 KB application/pdf