بررسی مصرف مواد مخدر در میان معتادان مرد در ایران

در جهان امروز مصرف مواد مخدر به مثابه یکی از غم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیزترین تراژدی‌ها، ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی زندگی بسیاری از انسان‌ها را متأثر می‌سازد. مصرف طولانی مدت مواد مخدر با ایجاد اعتیاد نه‌تنها تأثیر سوء در وضعیت اقتصادی و اجتماعی شخص مصرف‌کننده یا معتاد می‌گذارد، بلکه در تفاهم خانوادگی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کند. افزایش ناملایمات اجتماعی و کمرنگ شدن بعد عاطفی زندگی، موجب سرخوردگی و گرایش به سوء‌مصرف مواد مواد مخدر عدهٔ زیادی از جمعیت کشورها به‌ویژه نسل جوان می‌گردد.

فایل(های) الحاقی

بررسی مصرف مواد مخدر در میان معتادان مرد در ایران drug_iran.pdf 299 KB application/pdf