امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، معضل بیمای بین جوانان که تحصیلات دبیرستانی یا دانشگاهی دارند به چشم می‌خورد و موجب مشکلات جدی شده و نظراتی را که مدت‌ها در مورد بیکاری جوانان مطرح بود زیر سؤال برده. در گزشته این مشکل به‌طور عمده در مورد جوانانی مطرح می‌شد که یا تحصیلات نداشتند یا در حد مختصری داشتند و تئوری کلاسیک آموزش ناکافی به‌عنوان دلیل اصلی بیکاری ‌آنها مطرح بود. در حال حاضر با توجه به افزایش جوانان بیکار در گروه جدید تحصیل‌کرده‌ها ضرورت تفکر مجدد در مورد مشکل بیکاری به‌عنوان یک نیاز پایه‌ای مطرح می‌شود... .

فایل(های) الحاقی

بررسی میزان و علل بیکاری در پزشکان ایرانی سال ۱۳۸۰ unemployment.pdf 465 KB application/pdf