آموزش رسانه‌ای به کودکان و نوجوانان کمک می‌کند مهارت‌هائی به‌دست آورند تا بتوانند به‌گونه‌ای هوشمند در رسانه‌ها به کنکاش پرداخته و از بین صدها پیامی که هرروزه دریافت می‌کنند دست به انتخاب بزنند. به بیان ساده آموزش رسانه‌ای به جوانان کمک می‌کند نحوه شکل‌گیری رسانه‌ها رویکردهای مورد استفاده برای افزایش متقاعد سازی، منبع تجاری و طرف‌های ذینفع در تبلیغات و ایدئولوژی نهفته در پیام‌های موجود در تبلیغات تجاری و رسانه‌ای خبری را درک کنند. به‌صورت خاص رویکرد آموزش رسانه‌ای می‌تواند با آموزش مسائل زیر به جوانان به تلاش‌های به‌عمل آمده برای پیشگیری از اعتیاد کمک کند: تشخیص چگونگی تأثیر پیام‌ها بر آن، ایجاد تفکر انتقادی، تقویت عزم نفس سالم... .

فایل(های) الحاقی

مبارزه ملی رسانه‌ای ضد مواد مخدر برای جوانان media.pdf 367 KB application/pdf