مخوف‌تر از سلاح شیمیائی و کشتار جمعی، سلاحی در افغانستان تولید انبوه می‌شود که در پایان قرن بیستم، درآمد حاصل از آن بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد: تریاک و هروئین. بزرگترین دغدغه ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان، پذیرش نقش گارد ویژه قاچاق مواد مخدر برای این ارتش و سازمان اطلاعاتی از سوی آمریکا است. تجارت بین‌المللی مواد مخدر که سود سالانه آن به ده‌ها میلیارد دلار سر می‌زند به اندازهٔ تجارت نفت اهمیت پیدا می‌کند از این لحاظ کنترل ژئوپولیتیک شبکه‌های مواد مخدر به همان اندازهٔ کنترل لوله‌های نفت و گاز اهمیت استراتژیک دارد از درون همین تجارت مرگ و رخوت، حکومت‌های مرتجع مذهبی سربرآوردند و جنبش‌های اسلامی از درون آن ارتزاق کردند... .

فایل(های) الحاقی

جنگ و جهانی شدن تریاک و هروئین، تولید انبوه مرگبارترین سلاح در افغانستان worldwide.pdf 369 KB application/pdf