دشمن شناسی و استکبارستیزی از مهم‌ترین عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و تمدن در حیات اجتماعی انسانهاست، جاودانگی و استمرار این اندیشه بیش از هر چیز مرهون تلاش تلاش رادمردان است که با همت والای خویش حوامع بشری را به قسط، عدالت، آزادی، سعادت و جاودانگی فرا خوانده‌اند.<br /> قدرت‌های استعماری همواره در طول تاریخ در پی سلطه بر جوامع بشری بوده‌اند و ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قلمرو پهناور سرزمین‌های اسلامی به خصوص کشور ایران باعث طمع بیشتر زور مداران گشته و تلاش گسترده آنان را جهت حضور در این مناطق موجب شده است.<br /> اهمیت سوق‌الجیشی منطقه خاورمیانه و آب‌های گرم خلیج فارس، کشف منابع غظیم و گسترده نفتی، وجود منابع، معادن و ذخایر غنی، حاصلخیزی و تنوع آب و هوا، هم مرز بودن ایران با شوروی سابق و ... مجموعه عواملی بودند تا چشم طمع قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا را به این منطقه بخصوص ‍ ایران معطوف دارد.

فایل(های) الحاقی

آمریکا از دیدگاه امام خمینی (ره) amrica az didgahe emam.zip 183 KB application/x-zip-compressed