نقش رسانه‌ها در سیاسیت معاصر این سؤال را الزامی می‌کند که در چه جهانی و در چه جامعه‌ای می‌خواهیم زندگی کنیم و به‌ویژه اینکه به مردم‌سالاری در این جامعه چه مفهومی می‌خواهیم اعطا کنیم؟ نخست از طریق تقابل میان دو ادراک مردم‌سالاری آغاز کنیم، یک ادراک مردم‌سالاری ادعا دارد که جامعه مردم‌سالار جامعه‌ای است که در آن مردم از طرق مشخصی در مدیریت امور شرکت می‌کنندو اینکه وسایل ارتباطی آزاد و در دسترس‌اند. یک ادراک دیگر این است که می‌باید مردم را از مدیریت مسائل‌شان محروم کرده، به شیوه‌ای خشک و غیرقابل انعطاف امکانات اطلاع‌رسانی را تحت انقیاد قرار داد. <br /> شایسته است از اولین عملیات ”هیاهوی سیاسی“ دولتی، که در دولت وودرو ویلسون صورت گرفت، آغاز کنیم. وودرو ویلسون در سال ۱۹۱۶ بر اساس برنامه‌ای حزبی تحت عنوان ”صلح بدون پیروزی“ به ریاست جمهوری انتخاب شد دقیقاً در گیر و دار جنگ جهانی اول بود... .

فایل(های) الحاقی

حاکمیت بر رسانه‌ها دستاوردهای چشمگیر در زمینهٔ ”هیاهوی سیاسی“ chomsky.pdf 619 KB application/pdf