متنی که با عنوان پروتکل‌های بزرگان یهودپروتکل‌های بزرگان خردمند صهیون یا عناوینی شبیه به این، هم در غرب و هم در کشورهای اسلامی شهرت فراوان دارد قطعاً یک متن جعلی است. این امر را تحقیقات مورخین به اثبات رسانیده است در بارهٔ علل جعل این متن و تأثیرات آن به سود زرسالاری یهودی و فضای سیاسی که این متن در درون آن جعل و به شکل گسترده توزیع شد، توضیح خواهم داد.<br /> پروتکل‌ها عبارت است از گزارشی در ۲۴ بند، که در برخی چاپ‌های آن به ۲۷ بند و بیشتر نیز رسیده که گویا در زمان اولین کنگرهٔ صهیونیست‌ها در بال سویس (۱۸۹۷) از سوی سران یهود به شرکت‌کنندگان داده شد و در آن استراتژی و تاکتیک‌های یهودیان برای تسخیر جهان به شکلی کاملاً آشکارا و بی‌پروا عرضه شده است... .

فایل(های) الحاقی

چرا پروتکل‌های بزرگان یهود جعلی است؟ Protocols.pdf 192 KB application/pdf