ترقه

چینی‌ها از همان سده نختس ق ـ م شوره و گوگرد را می‌شناختند. اختلاط این دو جسم به نسبت‌های معین در سدهٔ سوم میلادی رایج بود. در آغاز سده هفتم موفق به تهیه ترقه مواد آتشبازی شدند. با …

چینی‌ها از همان سده نختس ق ـ م شوره و گوگرد را می‌شناختند. اختلاط این دو جسم به نسبت‌های معین در سدهٔ سوم میلادی رایج بود. در آغاز سده هفتم موفق به تهیه ترقه مواد آتشبازی شدند. با شروع سده دهم از یک مخلوط محترقه که از گوگرد، شوره، زغال و قیر ترکیب شده بود در صنایع جنگی استفاده می‌کردند.