سنجاق

نخستین سنجاق‌ها از خار و استخوان‌های تیز ماهی بود. مردمان نخستین از سنجاق برای بهم دیگر نگاه داشتن جامه‌های پوستی خود استفاده می‌کردند، در عهد مفرغ آدمیان به ساختن سیم مفرغ …

نخستین سنجاق‌ها از خار و استخوان‌های تیز ماهی بود. مردمان نخستین از سنجاق برای بهم دیگر نگاه داشتن جامه‌های پوستی خود استفاده می‌کردند، در عهد مفرغ آدمیان به ساختن سیم مفرغ پرداختند و آن را طوری خم می‌کردند که نوکش در ته قرار داشت. سنجاق‌های خیلی زینتی مفرغی پربهایی در مصر یافت شده که بیش از سه هزار سال عمر دارد.
رومیان نیز سنجاق بکار می‌بردند و با آن جواهرات را بر سر و لباس خویش می‌آویختند. در سده ۱۱۰۰ میلادی، سنجاق در انگلستان پربها بود و قانونی پارلمان انگلستان گذرانید که تنها دو روز از سال سنجاق فروخته شود. (اول و دوم ژانویه)
سنجاق را احتمالاً تا سال ۱۸۴۲ با دست می‌ساختند. آنگاه لموئل Lemuel رایت آمریکایی دستگاهی برای ساختن سناق از قطعات سیم کرد. ماشین رایت به انگلستان برده شد و این اولین گام در راه ساختن سنجاق‌های کارخانه‌ای مدرن بود.
● سنجاق راست
این سنجاق‌ها بیشتر در کارخانه‌های لباس‌دوزی، لباس‌شویی و فروشگاه‌های خرده فروشی برای بهم الصاق کردن کاغذها و اوراق بکار می‌رود.
سنجاق بی‌خطر Safety Pins این سنجاق‌ها بطرز خاصی نوکش از دسترس به دور است و در اصطلاح به آن سنجاق قفلی بی‌خطر می‌گویند. برخی از مردان و زنان که در روزگار باستان می‌زیستند از سنجاق قفلی استفاده می‌کردند. این سنجاق‌ها از طلا و مفرغ ساخته شده بود. در ۱۸۴۹ والترهانت آمریکائی در نیویورک طرحی نو برای سنجاق قفلی ریخت.
سنجاق‌های کارخانه‌ای با سرعت از سیم‌های آهنی، برنجی و فولادی به صورت تولید انبوه ساخته می‌شود.
سنجاق‌ها را آب می‌دهند تا براق و ضد زنگ شود. از سنجاق‌های ته گرد برای سنجاق کردن اوراق کاغذی و غیره استفاده می‌شود. پاره‌ای از سنجاق‌ها زینتی است از این رو ته آنها موادی رنگ وارنگ چسبانیده می‌شود و شاید صدها سال از این‌گونه سنجاق‌ها در پوشاک سود جسته می‌شود.
● سنجاق قفلی
نخست تنها عبارت از یک تکه مفتول مسی، مفرغی یا آهنی بود که از وسط آن را خم کرده بودند. یک سر آن تیز شده بود تا از درون پوست یا پارچه بگذارد. سر دیگر را به شکل حلقه گیره‌داری در آورده بودند تا اینکه نوک سنجاقی که از ماده‌ای می‌گذشت در گیره قفل می‌شد. رومیان باستان به این سنجاق فی بولا می‌گفتند.
● سنجاق مفرغی
سنجاق‌های متعدد به اندازه‌های مختلف میان مفرغ‌های لرستان به دست آمده است، کاربرد آنها نیز گوناگون بود. برخی برای وصل کردن لباس و زینت و برخی برای اداء مراسم مذهبی و نیز بعضی در یراق و افسار و لوازم عرابه به کار می‌رفت.