همزن STIRRER

میله‌ای است شیشه‌ای و توپر، که برای به هم زدن و مخلوط کردن محلول‌ها و یکنواخت کردن گرمای محیط یا ریختن مخلوطی روی کاغذ صافی به‌کار می‌رود. همزن ممکن است فلزی یا پلاستیکی باشد …

میله‌ای است شیشه‌ای و توپر، که برای به هم زدن و مخلوط کردن محلول‌ها و یکنواخت کردن گرمای محیط یا ریختن مخلوطی روی کاغذ صافی به‌کار می‌رود. همزن ممکن است فلزی یا پلاستیکی باشد همچنین ممکن است همزن شیشه‌ای، پلاستیکی یا آهن‌ربائی با یک موتور به گردش درآید. [۱۹]
همزن برقی دو زمانه ۱۸۰ وات، دارای دایمر برای کنترل سرعت چرخش ۱۸۰ وات، برای مخلوط کردن مواد غذائی و...
▪ برخی از قطعات به‌کار رفته در این دستگاه:
۱) موتور الکتریکی
۲) فن برای موتور (پره)
۳) میله برای انتقال نیرو
۴) چرخ‌دنده الکتریکی
۵) لوله استیل
۶) دیمر برای تنظیم دور
۷) سیم برق