هویه

برای لحیم‌کاری قبلاً سطوح تماس را تمیز کرده، سپس با هویه گرم می‌کنند. هویه‌ها یا به‌صورت مسی بوده و با چراغ کوره‌ای گرم می‌شوند یا به‌صورت برقی بوده و در شکل‌های مختلف ساخته …

برای لحیم‌کاری قبلاً سطوح تماس را تمیز کرده، سپس با هویه گرم می‌کنند. هویه‌ها یا به‌صورت مسی بوده و با چراغ کوره‌ای گرم می‌شوند یا به‌صورت برقی بوده و در شکل‌های مختلف ساخته شده و دارای قدرت گرمائی متفاوت است.
هویه‌های مسی را پیش از لحیم‌کاری باید پوشش از لحیم بدهند به این منظور نوک آن را در روغن لحیم فرو می‌کنند. آنگاه روی آجر نسوز یا کریستال آمونیاک جامد لحیم را به هویه تماس می‌دهند.
▪ هویه چکشی: مقاومتی با توان بالا ـ ۲۰۰ ولت، ۲۰۰ وات
▪ هویه قلمی: ۲۲۰ ولت ۱۰۰ وات، برای لحیم‌کاری، مدارات الکترونیکی و الکتریکی استفاده می‌شود.
▪ هویه هفت‌تیری (القائی): ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۱۰۰ وات. کاربرد برای جوشکاری
▪ هویه هفت‌تیری (مقاومتی): ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۳۰ وات و ۷۰ وات دارای کلید ۷۰ وات، جهت لحیم‌کاری مدارات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.