هیتر برقی

هیتر برقی دو توان کم و زیاد ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ وات، برای گرم کردن، پختن غذا و کاربردهای مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هیتر برقی دو توان کم و زیاد ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ وات، برای گرم کردن، پختن غذا و کاربردهای مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.