هیتر برقی مسافرتی (با توان کم)

برقی، مسافرتی، به ابعاد (ارتفاع ۸ ٭ ۵/۱۲ سانتی‌متر، ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۶ وات، برای گرم کردن، پختن غذا و کاربردهای مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برقی، مسافرتی، به ابعاد (ارتفاع ۸ ٭ ۵/۱۲ سانتی‌متر، ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۶ وات، برای گرم کردن، پختن غذا و کاربردهای مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.