هیدرواکسید کربنان سرب (سفیداب سرب)

جابرابن‌حیان در کتاب خود برای تهیهٔ Pb (OH) ۲Pbco آمده است: نیم کیلو اکسید سرب تهیه کنید و آن را به‌خوبی بسائید و آنگاه آن را به دو کیلو سرکه یا شراب حرارت دهید تا آنجا که سرکه به نصف حجم …

جابرابن‌حیان در کتاب خود برای تهیهٔ Pb (OH) ۲Pbco آمده است: نیم کیلو اکسید سرب تهیه کنید و آن را به‌خوبی بسائید و آنگاه آن را به دو کیلو سرکه یا شراب حرارت دهید تا آنجا که سرکه به نصف حجم اصلی خود برسد و پس از آن نیم کیلو سودا فراهم کنید و آن را به دو کیلو آب تازه آنقدر حرارت دهید تا حجم آن به نصف حجم سابق خود برگردد و دو محلول را آن‌قدر تصفیه کنید تا کاملاً صاف و روشن بشوند، و سپس محلول سودا را به تدریج به اکسید سرب بیفزائید، ماده‌ای سفید در ته ظرف تشکیل می‌شود آب شناور در سطح این ماده را به دور بریزید و بگذارید که باقیمانده آن خشک گردد و این ماده باقیمانده، بدل به نمک به سفیدی برف می‌شود، این هیدروکسید کربنات (سرب سفید) است که برای لعاب‌های کوزه‌گری به‌عنوان رنگ به‌کار می‌رود.