هیدرفرز HYDROFRAISE

هیدروفرز، نوعی دستگاه حفاری است که جهت تأمین این نوع نیازها، توسط یک شرکت فرانسوی ساخته شده است این دستگاه از سه جزء تشکیل شده است: ۱) جرثقیل، ۲) قاب فولادی دربرگیرندهٔ یدروفرز …

هیدروفرز، نوعی دستگاه حفاری است که جهت تأمین این نوع نیازها، توسط یک شرکت فرانسوی ساخته شده است
این دستگاه از سه جزء تشکیل شده است: ۱) جرثقیل، ۲) قاب فولادی دربرگیرندهٔ یدروفرز ۳) واحد گل (ساخت و احیای گل)
جرثقیل سنگین حامل سیستم حرکت‌دهنده و تجهیزات تولید نیرو (Power pack) و کابینت کنترل عملیات هیدروفرز و انحراف‌سنج با سیستم‌های کامپیوتری است.
قاب فولادی که سیستم برش را هدایت می‌کند در برگیرندهٔ ابزار دقیق مربوط به انحراف سنجی (Inclinomter) و کنترل جک‌های هیدرولیکی تنظیم‌کنندهٔ انحراف‌های جانبی است.
در قسمت انتهائی این قاب، ۳ موتور هیدرولیکی قوی قرار دارند. ۲ موتور، دارای محور افقی، برای به گردش درآوردن چرخ‌های حفاری مجهز به تیغه و ناخن‌های حفاری است.
چرخ‌های حفاری در دو جهت مخالف با سرعت ۱۰ الی ۲۰ دور در دقیقه می‌گردند و نیروی زیادی از طریق ناخن‌های حفاری، به سنگ مورد حفاری وارد می‌کنند.
موتور سومی برای راه‌اندازی پمپ گل است که ورودی آن در بالای ۲ چرخ حفاری، درست در محل تجمع خاک و سنگ حفاری شده (spil) قرار دارد. پمپ حاضر مخلوط زمین حفاری شده و گل حفاری را با دبی ۳۰۰ متر مکعب در ساعت مکیده و به سطح زمین و سپس واحد تصفیه گل (Desander) منتقل می‌کند.
مخلوط پمپ شده پس از صاف شدن و ماسه‌گیری، مجدداً به ترانشه برمی‌گردد. گل حفاری (مخلوط عمل آمدهٔ آب و بنتونیت)، در واحد ساخت گل تهیه شده و در حوضچه‌ها یا سیلوهای مخصوص گل، جهت احیای گل حفاری برگشتی از ترانشه‌ها، نگهداری می‌شود.
تکنیک هیدروفرز ملاحظات علمی و به‌طور عمده پیوستگی بتون و طبیعت خاک، ایجاب می‌کند که حداکثر طول ترانستی در هر بار حفاری، محدود باشد. بنابراین دیوارهٔ غشائی، الزاماً از قسمت‌های مجزا که پانل (Panel) نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. روش حفاری با هیدروفرز، به‌گونه‌ای است که ابتدا پس از حفر تعدادی از پانل‌های اولیه (Primary Panels) پانل‌های ثانویه (Secondary panels) در بین دو پانل اولیه، بتون‌ریزی شده مجاور، حفاری می‌شود. نکتهٔ ویژه و مهم این تکنیک، ایجاد اتصال بین پانل‌ها و تأمین پیوستگی دیوارهٔ بتونی است. هنگام حفاری پانل ثانویه، به‌دلیل بزرگ‌تر بودن طول قالب هیدروفرز (۴۰/۲ متر) از طول نوار خاکی باقی‌مانده بین دو پانل اولیه به اندازه ۱۰ سانتیمتر در هر طرف حفاری خراشیده می‌شود که پس از بتون‌ریزی پیوستگی را تأمین می‌کند.
طراحی این سیستم جدید حفاری به نحوی است که می‌تواند در طیف وسیعی از انواع خاک‌ها، از خاک‌های بدون چسبندگی (سیلت، ماسه، شن و قلوه‌سنگ) تا سنگ سخت، اجزای دیوارهٔ غشائی یا شمع‌ها را حفاری کند.
واحد تصفیه گل سرعت حفاری با سختی زمین، نسبت عکس داشته و از ۲۰ متر مربع در ساعت برای زمین‌های نرم تا ۱ مترمربع در ساعت، برای زمین‌های سخت تغییر می‌کند.
استفاده از این دستگاه، به‌علت نداشتن لرزش یا ایجاد شوک برای مناطق شهری بسیار مناسب است.
دستگاه استاندارد هیدروفرز، برای حفاری انواع دیواره‌های با عرض ۶۰ الی ۱۲۰ سانتیمتر و تا عمق ۶۰ متر یا کمتر، به‌کار می‌رود.
جهت حفاری عمق‌های تا ۱۲۵ متر، مدل‌های ویژه‌ای ساخته شده است. [۲۷]

۲۷ـ تاریخ مختصر علم شیمی ـ دکتر محمدرضا ملاردی، رضا آقاپور مقدم