هیدروکسی‌زین HYDROXYZINE HC۱

اثر ضد اضطراب، اثر تسکین‌بخش خواب‌آور، ضد هیستامین ضد استفراغ (شکل تزریقی) زمان لازم برای شروع اثر هیدروکسی‌زین بعد از مصرف خوراکی ۳۰ ـ ۱۵ دقیقه می‌باشد. طول مدت این دارو بعد …

اثر ضد اضطراب، اثر تسکین‌بخش خواب‌آور، ضد هیستامین ضد استفراغ (شکل تزریقی) زمان لازم برای شروع اثر هیدروکسی‌زین بعد از مصرف خوراکی ۳۰ ـ ۱۵ دقیقه می‌باشد. طول مدت این دارو بعد از مصرف خوراکی ۶ـ۴ ساعت است.
۱) این دارو برای درمان اضطراب و تنش عصبی همراه با پسیکونوروز و به‌عنوان داروی کمکی در بیماری‌های عضوی که در آنها اضطراب بروز می‌کند، مصرف می‌شود.
۲) به‌عنوان تسکین‌بخش قبل از بیهوشی عمومی و پس از آن به‌کار می‌رود.