هیدرومتر ضد یخ

برای کنترل ضد یخ و اطمینان از کار آن در شرایط سرد و یخبندان و نیز جلوگیری از جوش آوردن موتور لازم است از هیدرومتر مخصوص ضد یخ استفاده شود. برای کار با هیدرومتر ضد یخ لازم است قبلاً …

برای کنترل ضد یخ و اطمینان از کار آن در شرایط سرد و یخبندان و نیز جلوگیری از جوش آوردن موتور لازم است از هیدرومتر مخصوص ضد یخ استفاده شود.
برای کار با هیدرومتر ضد یخ لازم است قبلاً چند بار هیدرومتر را از آب موتور پر و خالی کنند تا درجه حرارت آن با محلول ضد یخ متعادل شود. شناور و لوله آن باید کاملاً تمیز باشد.
ضد یخ‌های الکلی در درجه حرارت‌های بالا می‌جوشد بنابراین برای جبران تبخیر ضد یخ هر چند وقت یک‌بار کمی ضد یخ به آب می‌افزایند.
هیدرومتر ضد یخ به این منظور به‌کار می‌رود تا به‌وسیله آن بتوان درجه انجماد آب موتور را تعیین کرد. هیدرومتریک لوله شیشه‌ای دارد که به انتهای آن وزنه‌ای متصل است و آن را در آب شناور نگه می‌دارد. هر چه آب سبک‌تر باشد میزان غوطه‌ور شدن شناور در آن بیشتر و هر چه آب سنگین‌تر باشد کمتر خواهد بود. [۱۶]

۱۶ـ تکنولوژی کارگاهی محمدمهدی بوساری