هیستامین

جسمی است با نقطهٔ ذوب ۸۳ درجه صد بخشی در بافت‌های آسیب‌دیده حیوانی یافت می‌شود. هیستامین ترشح اسید کلریدریک را، در معده تحریک می‌کند. هیستامین ماده‌ای شیمیائی است در یاخته‌های …

جسمی است با نقطهٔ ذوب ۸۳ درجه صد بخشی در بافت‌های آسیب‌دیده حیوانی یافت می‌شود. هیستامین ترشح اسید کلریدریک را، در معده تحریک می‌کند.
هیستامین ماده‌ای شیمیائی است در یاخته‌های بدن که در واکنش‌های آلرژیائی نقشی دارد.
هیستامین نقش عمده‌ای در همهٔ واکنش‌های آلرژیک از گونهٔ مستقیم و بلاواسطه دارد. رگ‌های کوچک خون را اتساع می‌دهد و سبب سرخی موضعی و برآمدگی مرکزی و آماس کاملاً محدود شده در نتیجه افزونی ترشح و نشت مایع می‌شود. هیستامین همچنین سبب منقبض شدن ماهیچه‌ای صاف است. این اعمال به تنهائی یا با هم ممکن است سبب پیدا شدن علائمی شوند که با ماهیت اندام آسیب‌دیده یعنی اندام یا بافتی که واکنش آلرژیک در آن صورت می‌گیرد، اختلاف داشته باشد. [۸]

۸ـ تاریخ پزشکی نوین ـ ترجمه دکتر تقی رضوی