یاک ۳۶ (فورجر)

از هواپیماهای عمودپروازی بود که نیروی دریائی شوروی سابق مورد استفاده قرار داد. طول کلی آن ۱۶ متر و عرضش ۵/۷ متر و سطح بال آن ۸/۱۵ مترمربع بود. بال‌ها دارای زاویهٔ عقب‌رفتگی ۴۰ …

از هواپیماهای عمودپروازی بود که نیروی دریائی شوروی سابق مورد استفاده قرار داد. طول کلی آن ۱۶ متر و عرضش ۵/۷ متر و سطح بال آن ۸/۱۵ مترمربع بود. بال‌ها دارای زاویهٔ عقب‌رفتگی ۴۰ درجه بوده و دارای بالچه‌ها و فلاپ‌های بزرگی در لبهٔ انتهائی می‌باشد. ارابه فرود این هواپیما دارای سه چرخ، یکی در زیر دماغه و دو دستگاه دیگر در زیر بدنه است و این باعث می‌شود که امکان تاکردن بال از وسط را می‌دهد و در نتیجه جای کمتری را می‌گیرد.
این هواپیما دارای یک موتور اصلی در انتهای بدنه برای برخاستن عمودی و پرواز به‌سوی جلو است. همچنین دارای دو دستگاه موتور کمکی بالابر در قسمت پشت کابین خلبان است. این موتورها به‌صورت پشت سرهم و در پشت کابین با زاویهٔ ۱۵ درجه به‌سوی عقب نصب شده‌اند. بنابراین کشش این هواپیما موتور سبب می‌شود که هواپیما در حین اوج‌گیری عمودی به آهستگی به‌سوی جلو هم حرکت کند. این موتورها هرکدام حداقل ۳۳۶۰ کیلوگرم قدرت داشته‌اند.
وزن آن با سوخت داخلی ده تن و حداکثر وزن برخاستن ۱۳ تن است.
موشک‌های هوا به هوای مادون قرمز از نوع آ ـ آ ـ ۸ آفید و موشک‌های هوا به سطح آ ـ اس ـ ۷ است حداکثر سرعتش ۰۶/۱ ماخ و سرعت شیرجه آن تا ۴/۱ ماخ بوده است. [۳۳]

۳۳ـ دایره‌المعارف اسلحه