ظرف جداسازی زباله خشک

اکثراً طراحان در فکر ظروفی هستند که بتوان علاوه بر ریخته نشدن مایعات و زباله‌های تر، نسبت به جداسازی اقلام مختلف پسماند خشک هم اقدام کرد. این ظرف کاربرد مؤثری در انجام دقیق …

اکثراً طراحان در فکر ظروفی هستند که بتوان علاوه بر ریخته نشدن مایعات و زباله‌های تر، نسبت به جداسازی اقلام مختلف پسماند خشک هم اقدام کرد.
این ظرف کاربرد مؤثری در انجام دقیق طرح تفکیک از مبدأ دارد. به این منظور می‌توان از سبدهای بزرگ و چهارگوش استفاده کرد و داخل آن مقسم‌های پلیمری یا سلولزی به کار برد.
در هر خانه تشکیل‌شده هم می‌شود یکی از انواع پسماند خشک را قرار داد ضمناً به علت مشبک بودن امکان ریزش مایعات و زباله تر نیز ممکن نیست.

کامیار فیلسوفی