سرخس برگ پهن

▪ نام فارسی: آسپلنیوم ( سرخس برگ پهن) ▪ نام علمی: Asplenium nidus ▪ نام تیره: Polypodiaceae ▪ نام انگلیسی: Birdsnest fern ▪ خصوصیات: استفاده از این گیاه هم به صورت گلدانی و هم به صورت آویز به ارتفاع ۱۳۰-۶۰ سانتی متر و گسترش …

▪ نام فارسی: آسپلنیوم ( سرخس برگ پهن)
▪ نام علمی: Asplenium nidus
▪ نام تیره: Polypodiaceae
▪ نام انگلیسی: Birdsnest fern
▪ خصوصیات: استفاده از این گیاه هم به صورت گلدانی و هم به صورت آویز به ارتفاع ۱۳۰-۶۰ سانتی متر و گسترش ۶۰-۳۰ سانتی متر فروندهای براق و انعطاف پذیر ، نیزه ای و چرخی مانند به طول بیش از ۵۰ سانتیمتر و عرض فروندها نسبتآ زیاد و هاگینه ها در قسمت زیرین فروند به رنگ سیاه – رگبرگ میانی آنها قهوه ای تیره می باشد.
▪ نور: متوسط
▪ دما: زیاد ( گرم)
▪ آبیاری: به میزان زیاد
▪ خاک: ۳ قسمت خاکبرگ + ۱ قسمت تورب
▪ کوددهی: ۱ گرم در لیتر هر ۲ هفته ۱ بار از فروردین تا مهر ماه
▪ ازدیاد: کاشت هاگ در اوایل بهار تا اواخر تابستان – تقسیم بوته در بهار
▪ عوارض و درمان: اگر به کنه و یا شته مبتلا گردد با سم مالاتیون و سپس با آبشویی برطرف می گردد.