آب بند

معبر مصنوعی آب دریا که دریچه‌ای ـ برای متوقف ساختن یا تنظیم جریان آب ـ در آن تعبیه می‌شود. عبور کشتی از کانال‌هائی که شیب تند دارند به‌وسیله آب‌بند صورت می‌گیرد. کانال را به …

معبر مصنوعی آب دریا که دریچه‌ای ـ برای متوقف ساختن یا تنظیم جریان آب ـ در آن تعبیه می‌شود. عبور کشتی از کانال‌هائی که شیب تند دارند به‌وسیله آب‌بند صورت می‌گیرد. کانال را به چندین بخش قسمت می‌کنند، که در هر یک از آنها سطح آب ثابت است. هر بخش ممکن است به چند کیلومتر برسد. بین هر دو بخش دستگاه حوض مانندی (آب‌بند) تعبیه می‌شود که طولش معمولاً ۲۰ تا ۵۰ متر (در کانال پاناما ۳۰۵ متر) است و از دو طرف بوسیله درهائی می‌توان آن‌را بست. هر یک از درها دریچه‌ای دارد که به‌وسیله مکانیکی باز و بسته می‌شود و چون قانون ظروف مرتبطه آب جریان پیدا می‌کند تا سطح آن در طرفین آن در دو سو یکسان شود. در این صورت به آسانی می‌توان در را باز کرد. کنار سدهائی که بر رودخانه‌های قابل کشتیرانی ساخته می‌شود آب‌بندهائی نیز می‌سازند تا انتقال کشتی‌ها از دو طرف امکان‌پذیر شود.