آب‌ پخش‌کن در اتومبیل

به محض این‌که آب پخش‌کن شروع به حرکت کرد آب را به یک گوشه پمپ با فشار می‌فرستد و در همین محل در درب بدنه سوراخی تعبیه شده که آب از این راه وارد بدنه سیلندر می‌شود پس به این ترتیب …

به محض این‌که آب پخش‌کن شروع به حرکت کرد آب را به یک گوشه پمپ با فشار می‌فرستد و در همین محل در درب بدنه سوراخی تعبیه شده که آب از این راه وارد بدنه سیلندر می‌شود پس به این ترتیب آب پخش‌کن سبب فرستادن آب از داخل پمپ با فشار لازم به بدنهٔ سیلندر می‌گردد. آب پخش‌کن محور مربوطه روی یک بلبرینگ قرار گرفته و قسمت انتهائی محور آب پخش‌کن دارای فلکه‌ای است که تسمه پروانه در آن قرار دارد. به ته همین محور هم وصل شده است.