آب گازدار ـ نوشابه گازدار SODAWATER

دانشمندان اروپائی در قرن شانزده به اهمیت و ارزش آب‌های معدنی و گازدار پی بردند. چشمه‌های آب معدنی از گذشته‌های دور از نظر خواص و ارزش‌های آن برای بسیاری از مردمان کشورهای …

دانشمندان اروپائی در قرن شانزده به اهمیت و ارزش آب‌های معدنی و گازدار پی بردند.
چشمه‌های آب معدنی از گذشته‌های دور از نظر خواص و ارزش‌های آن برای بسیاری از مردمان کشورهای مختلف شناخته بود. شمیدانان و دانشمندان بر روی آب‌های معدنی مطالعه و بررسی نمودند تا سرانجام به ساختن آب‌های معدنی گازدار مصنوعی توفیق یافتند.
دانشمند بلند آوازه رابرت بویل درباره آب‌های معدنی و این‌که آب‌های گازدار بروش شیمیائی را می‌توان ساخت، نوشت. ژان باپتیستاوان هلموت (۱۶۴۴ـ۱۵۷۹) از نخستین کسانی بود که کلمه گاز را برای شرح بخار در حباب‌ها (اکسید کربن) در اوایل قرن هفدهم به‌کار برد. جوزف بلاک (۱۷۹۹ـ۱۷۲۸) اصلاح هوای ثابت (FIXEDAIR) را به‌کار برد. بسیاری از تحقیقات و بررسی‌های شیمی آب‌های معدنی در بولتن انجمن سلطنتی لندن در سده ۱۷۰۰ درج گشت. دانشمندان آمریکائی که جلب و جذب آب‌های معدنی شده بودند در دهه ۱۷۷۰ شروع به بررسی موضوع آب‌های معدنی نمودند که عبارت بودند از بنجامین راش (RUSH) (۱۸۱۳ـ۱۷۴۵) از فیلادلفیاپنسیلوانیا بنجامین فرانکلین، توماس جعفرسون و جیمس مدیسون.
جوزف پریستلی (۱۸۰۴ـ۱۷۳۳) شیمیدان انگلیسی راهی برای تولید اکسید کربن در ۱۷۷۲ کشف کرد. در آزمایش‌ها‌ئی که پریستلی برای ساخت آب گازدار به عمل آورد و دریافت که آب مقداری از برخی از آن‌‌را جذب و FIZZY می‌شود. پریستلی فهمید که این طعم و مزه دلپذیری دارد و تولید آب گازدار به بازار عرضه شد از هنگامی‌که پریستلی به این آب‌ گازدار عطر و بو و شکر به اندازه لازم افزود طرفداران و خریدارانی یافت و از این پس بود که پریستلی را پدر صنعت نوشابه ملایم شناختند. پریستلی با این کشف خود در ۱۷۷۲ و آنتونی لوران لاوازیه (۱۷۹۴ـ۱۷۳۴) فرانسوی هر دو با یک پمپ برای افزایش تولید آب گازدار کوشیدند و اصطلاح آب گازدار بزودی در همه جا به‌کار رفت. توماس هنری انگلیسی (۱۸۱۶ـ۱۷۳۴) داروساز نخستین کسی بود که آب‌ گازدار را در حد تجاری به مقدار فراوان تولید و تهیه و عرضه کرد. جواهر فروشی سویسی به نام ژاکوب شوپ SCHWEPPE منیز به شیوه پریستلی و لاوازیه آب گازدار در ژنو سوئیس در ۱۷۹۴ تولید کرد. وی بعدها کارش را در لندن گسترش داد. آمریکا بنجامین سیلی‌مان نخستین کارخانه آب گازدار را در نیوهاون کانکتیکات در ۱۸۰۷ دایر کرد. وی نخستین آمریکائی بود که امتیاز ساخت برای تولید آب گازدار را در ۱۸۰۹ در فیلادلفیا گرفت. کار تهیه و تولید آب گازدار در ایالات متحده آمریکا چندان بالا گرفت که در ۱۸۵۰ تعداد ۶۴ کارخانه بطری‌سازی آبهای گازدار در ممالک متحده ساخته و مشغول کار شد. در ۱۸۷۰ تعداد آنها به ۳۷۸ باب رسید تا این‌که پیش از بحران مالی ۱۹۲۹ تعداد کارخانه‌های آب گازدار به ۸۲۲۰ باب رسید.