آفتاب

شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی پور

شهرنوش پارسی پور، نویسنده ایرانی ای که بیشتر او را با کتاب "طوبی ومعنای شب" به یاد می آورند، ماه آوریل راهی اروپا خواهد شد تا درمراسم سخنرانی که به مناسبت ترجمه این کتاب به زبان انگلیسی توسط ناشر انگلیسی وی ترتیب داده شده، شرکت کند.

کد N231731

وبگردی