آفتاب

ابهام در آتش سوزی های سرخه حصار

ابهام در آتش سوزی های سرخه حصار

ساخت وساز خصوصاً در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر و پارک ملی سرخه حصار در تهران ممنوع است. با وجود این ممنوعیت طی سال های اخیر شاهد شدت گرفتن این ساخت وسازها هستیم به شکلی که حتی استانداری تهران هم به رغم اعلام کاهش این پرونده ها نتوانسته آن طوری که شایسته و درخور قانون است با این ساخت وسازها مقابله کند.

کد N253253

وبگردی