آفتاب

دادگاه فرجام پاریس رای صادره علیه روبر فوریسون را تایید كرد

دادگاه فرجام پاریس رای صادره علیه روبر فوریسون را تایید كرد

دادگاه فرجام پاریس روز چهارشنبه حكم صادره علیه روبر فوریسون استاد و محقق فرانسوی را كه در مخالفت با هولوكاست اظهار نظر كرده بود، بار دیگر تایید كرد.

کد N254476

وبگردی