آفتاب

"رختشویخانه‌ زنجان" اوج هنر و خلاقیت

"رختشویخانه‌ زنجان" اوج هنر و خلاقیت

بنای رختشویخانه در محله‌ معروف به‌ باباجامال چوقوری زنجان به‌ دست‌ دو برادر به نام‌های‌ مشهدی‌ اکبر معمار و مشهدی‌ اسماعیل بنا ساخته‌ شده‌ است‌.

کد N236974

وبگردی