آفتاب

منتشركنندگان اطلس جعلی در آذربایجان، مجری سیاست های آمریكا هستند

منتشركنندگان اطلس جعلی در آذربایجان، مجری سیاست های آمریكا هستند

به گفته رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خطی كه در جمهوری آذربایجان مبنی بر انتشار اطلس جعلی و قرار دادن تمامی اراضی ایران و بخشی ازمحدوده كشورهای حاشیه جمهوری آذربایجان، به عنوان خاك این كشور دنبال می شود، خط آمریكا و رژیم صهیونیستی در منطقه است.

کد N288889

وبگردی