آفتاب

بازار آشفته فراخوان‌ها

بازار آشفته فراخوان‌ها

در كشورهای صنعتی فراخوان خودرو به منزله اهتمام خودروساز به رعایت حقوق مصرف‌كنندگان تعبیر می‌شود، اما واكنش مصرف‌كنندگان خودرو در كشورمان نسبت به فراخوان ایران‌خودرو كه برای اولین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های مداوم پژو۴۰۵ صورت گرفت، با مصرف‌كننده كشورهای صنعتی بسیار متفاوت بود.

کد N275940

وبگردی