آفتاب

مگه خلاف شرع کردم؟

مگه خلاف شرع کردم؟

محمدرضا شریفی نیا، به نماد ترویج چندهمسری تبدیل شده است. بازی در فیلم های «دنیا»، «نصف مال من، نصف مال تو» و در این اواخر سریال «پیامک از دیار باقی»، در نقش مردی که چند همسر دارد، نمی تواند اتفاقی و ناخودآگاه باشد.

کد N360451

وبگردی