آفتاب

طرح تفکیک جنسیتی این بار در کیوسک های تلفن !

طرح تفکیک جنسیتی این بار در کیوسک های تلفن !

موضوع تفکیک جنسیتی بعد از انقلاب همیشه یکی از موضاعات جنجال برانگیز بوده است. در این میان طرح جداسازی زنان و مردان در اتوبوس ها و مترو با استقبال عمومی مردم و کارشناسان مواجه شده است اما ...

کد N343900

وبگردی