آفتاب

خط فقر ۸۰۰ هزار تومان

خط فقر ۸۰۰ هزار تومان

وزارت رفاه هنوز بر موضع خود مبنی بر اعلام نکردن خط فقر اصرار دارد اما کارشناسان اقتصادی معتقدند براساس اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می توان گفت با توجه به گسترش جمعیت زیر خط فقر در سال آینده خط فقر به ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

کد N508752

وبگردی