آفتاب

فقرا فقیر تر می شوند : رشد ۱۸ درصدی خط فقر در کشور

فقرا فقیر تر می شوند : رشد ۱۸ درصدی خط فقر در کشور

در حالی که وزیر رفاه و تأمین اجتماعی همچنان اصرار دارد که تعیین خط فقر کمکی به حل مسئله فقر نمی کند آگاهان خبر از رشد ۱۸ درصدی سالانه خط فقر در کشور و کمتر شدن سهم خانوارهای کم درآمد از کل هزینه و فقیرتر شدن فقرا می دهند .

کد N510452

وبگردی