آفتاب

فتوای ۶۰۰ صفحه‌ای در بریتانیا تروریسم و افراط‌گرایی را محکوم کرد

فتوای ۶۰۰ صفحه‌ای در بریتانیا تروریسم و افراط‌گرایی را محکوم کرد

به دنبال فراخوانهایی از سوی جامعه بریتانیا مبنی بر تأکید مستمر و چشمگیر جامعه مسلمان بر محکومیت تروریسم، یکی از علمای برجسته مسلمان فتوایی در ۶۰۰ صفحه با محکومیت تروریسم و بمبگذاری انتحاری صادر کرده واین‌گونه افراد را مرتد دانسته است.

کد N561540

وبگردی