آفتاب

پای سریال Squid Game به صداوسیما هم کشیده شد!پس از استقبال بیش از حد مردم در سراسر جهان از سریال Squid Game (بازی مرکب) تلویزیون ایران هم نیز به پای نقد این سریال نشست.


وبگردی