آفتاب

خطیب زاده: پیام نشست تهران رد دخالت خارجی درساختار سیاسی آتی افغانستان استسخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان روز گذشته در توئیتی در خصوص نشست افغانستان در تهران نوشت: پیام نشست تهران رد دخالت خارجی در ساختار سیاسی آتی افغانستان است.

 سعید خطیب زاده در این توئیت افزود: ایران فردا میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد:صلح و ثبات پایدار در گرو تحقق خواست و اراده مردم است. پیام نشست تهران رد دخالت خارجی، همکاری و همگرایی همسایگان به جای رقابت، و مشارکت همه گروههای مردمی در ساختار سیاسی آتی افغانستان است. ‌
وبگردی